Лабораторії

 

Проблемна науково-дослідна лабораторія Комплексної переробки рослинної сировини в харчові та кормові продукти

Жигунов
Завідувач і науковий керівник
д.т.н., професор
Жигунов Дмитро Олександрович
ауд. Б-120,
тел. (048) 712-41-21
Проблемна науково-дослідна лабораторія комплексної переробки рослинної сировини в харчові та кормові продукти є структурним підрозділом науково-дослідного інституту зерна і харчових продуктів ОНТУ. Вона була створена 4 січня 1977 р. відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР. Засновником і першим науковим керівником лабораторії був професор М.С. Дудкін.
Науковим керівником лабораторії з 1991 р. була лауреат Державної премії України в галузі науки й техніки, доктор технічних наук, професор Наталія Кирилівна Черно.
З січня 2015 р. науковим керівником лабораторії є доктор технічних наук, професор Жигунов Дмитро Олександрович.
Основні напрями наукової діяльності ПНДЛ:
·         Створення технологічних процесів для харчових і зернопереробних галузей агропромислового комплексу (АПК).
·         Створення технологій нових видів харчових продуктів з нетрадиційної сировини.
·         Створення нового високоефективного обладнання, автоматизація виробничих процесів харчових і зернопереробних виробництв.
·         Забезпечення створення технологій одержання безпечних харчових продуктів і визначення критеріїв їх оцінки.
·         Рішення економічних проблем діяльності підприємств АПК у ринкових умовах.

Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних досліджень ім. О.А. Кириленко

Єгорова
Завідуюча і науковий керівник
к.т.н., доцент
Єгорова Антоніна Вікторівна
тел. (048) 712-42-68;
712-42-70
На кафедрі біохімії, мікробіології та фізіології харчування в жовтні 2008 року відкрита науково-дослідна лабораторія мікробіології НДІ. Співробітники лабораторії здійснюють дослідження безпечності та якості сировини, напівфабрикатів та продуктів харчування за мікробіологічними показниками. Дослідження проводяться як за допомогою традиційних класичних методів мікробіологічного контролю, так і за допомогою сучасного мікробіологічного аналізатора «БакТрак 4300» виробництва фірми SY-LAB Geräte GmbH (Австрія), який є автоматизованою експрес-системою для швидкої кількісної та якісної оцінки ступеня мікробної контамінації продовольчої сировини, харчових продуктів та інших об´єктів навколишнього середовища.
Дослідження проводяться для співробітників університету при виконанні науково-дослідної роботи з держбюджетної та госпдоговірної тематики, при підготовці кандидатських і докторських дисертацій та магістерських і науково-дослідних студентських робіт.
Основні показники досліджень НДЛ:
·         Кількість мезофільно-анаеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів у 1 г (см3) продукту (МАФАнМ)
·         Бактерії групи кишкової палички (БГКП)
·         Потенційно патогенні (E. Coli, коагулазопозитивні стафілококи, сульфітредукуючі клостридії, бактерії роду Proteus, Bac. Cereus)
·         Патогенні мікроорганізми
·         Ккількість колонієутворюючих одиниць в 1г (см3) продукту для мікроорганізмів псування, заквасочної та пробіотичної мікрофлори за нормативними показниками
·         Можливе виконання інших робіт в сфері харчової мікробіології

 Науково-дослідна лабораторія «Стерилізації, оцінки якості та безпеки консервованих продуктів»

Верхівкер
Завідувач і науковий керівник
д.т.н., професор
Верхівкер Яков Григорович
тел. (048)712-40-01
E-mail: nauka@onaft.edu.ua
Лабораторія забезпечує підприємства консервної галузі харчової промисловості науково обгрунтованими тепловими режимами стерилізації та пастеризації консервованих продуктів харчування з овочевої, фруктової, ягідної, плодової, м´ясної, рибної та молочної сировини.
Послугами лабораторії скористалося багато відомих підприємств-виробників. Тільки за період з 2008 по 2010 рр. серед них: ТОВ «ГОРА – Україна», м. Токмак; АТЗТ «Харківський жировий комбінат»; ПП «Віктор і К», Кіровоградська обл.; КП «Продтовари», м. Б.-Дністровський; ТОВ «Істок», м. Б.-Дністровський; СП «Вітмарк Україна» ООО, м. Одеса; ДП «Уманський консервний комбінат»; ООО «ТПК»; Корпорація «Техноком», м. Харків; ТОВ «Агрофірма Столична», м. Васильків; ЗАТ «Чумак», Каховка, Херсонська обл.; ДП «Роял Фрут Гарден Іст» ТОВ «Роял Фрут Гарден»; ТОВ «Гайсинський консервний комбінат»; ЗАТ «Черкаський агротепличний комбінат»; ПРАТ «Ерлан», м. Дніпропетровськ; ТОВ «Геліос-1», м. Каховка, Херсонська обл.; ТОВ «Сандора», м. Миколаїв; ТОВ «Агроекопродукт», м. Канів; ПП «Аронія», м. Івано-Франківськ.
Основні напрями наукової діяльності НДЛ:
·         Виконання експертної оцінки доцільності вибору технологічної схеми переробки різних видів харчової сировини, яку використовують при виробництві готової продукції.

 Консалтингова лабораторія здорового харчування

Козонова
Завідуюча і науковий керівник
Консалтингової лабораторії,
к.т.н., доцент
Козонова Юлія Олександрівна
Основними завданнями Консалтингової лабораторії є проведення колективних тренінгів щодо пропаганди здорового харчування та здорового способу життя, проведення консультацій щодо оцінки рівня індивідуального фактичного харчування, проведення наукових досліджень щодо оздоровчого впливу продуктів.
Напрями наукової діяльності КЛ:
Проведення силами, залучених через Консалтингову лабораторію організацій, колективів, науковців і фахівців, наукових та технологічних розробок згідно замовлень організацій, об’єднань та фізичних осіб з питань:
·         Корекція та підбір індивідуальних раціонів харчування (без використання БАД та ліків);
·         визначення індивідуальних оздоровчих цілей (схуднення, корекція фігури, розробка індивідуального дієтичного раціону харчування з урахуванням хронічних захворювань, корекція психологічного статусу)
·         Визначення ризику захворювань, пов’язаних з неправильним харчуванням (ожиріння, цукровий діабет, гіпертонія та інше) (проводиться на основі наявного раціону харчування з урахуванням індивідуальних харчових звичок)
·         Розробка індивідуального плану регулярних фізичних навантажень

 Науково-дослідна лабораторія оцінки якості зерна та хлібопродуктів

Борта
Завідувюча і науковий керівник
науково-дослідної лабораторії,
к.т.н., доцент
Борта Алла Василівна
(097) 343-17-23,
(050) 392- 24-22
borta.alla@mail.ru
На кафедрі технології зберігання зерна у грудні 2012 року за сприяння керівництва ОНТУ та генерального директора ТОВ СП «НІБУЛОН» Вадатурського О.О. була відкрита науково-дослідна лабораторія оцінки якості зерна та хлібопродуктів, яка відповідає вимогам сучасного виробництва у галузі хлібопродуктів. У лабораторії можна визначити показники якості зерна на всіх етапах технологічного процесу післязбиральної обробки та зберігання зерна.
Дослідження проводяться для співробітників університету при виконання науково-дослідних робіт з держбюджетної та госпдоговірної тематики, при підготовці кандидатських і докторських дисертацій, магістерських і студентських науково-дослідних робіт.
Перелік показників якості зерна та хлібопродуктів, які можна визначити у НДЛ
Проводять:
–          Відбір проб
–          Формування початкового зразка
–          Виділення наважок для аналізів
–          Розмел зразків різними методами
Визначають показники:
·         Вологості (на електровологомірі та стандартним методом)
·         Натурної маси зерна
·         Маси 1000 зерен;
·         Крупності та вирівненості зерна
·         Засміченості зерна
·         Кількості зіпсованих зерен
·         Ступені зараженості шкідниками хлібних запасів
·         Плівчастості
·         Скловидності зерна
·         Виходу клейковини
·         Якості клейковини
·         Маси сухої клейковини
·         Числа падіння
·         Білка за методом К’єльдаля
·         Якості борошна всіх сортів (за виключенням білості)

 Навчально-наукова лабораторія  оцінки хлібопекарської якості зерна та борошна

Жигунов
Завідувач і науковий керівник
д.т.н., доцент
Жигунов Дмитро Олександрович
ауд. Б-120,
тел. (048) 712-41-21
Лабораторію було відкрито у червні 2016 року на кафедрі технології переробки зерна

 Навчально-наукова лабораторія зернознавства

Станкевич
Завідувач і науковий керівник
д.т.н., професор
Станкевич Григорій Миколайович
Лабораторію було відкрито у листопаді 2016 року на кафедрі технології зберігання зерна

 Навчально-наукова лабораторія  технології жирів та парфумерно-косметичних засобів

Ткаченко Н.
Завідуюча і науковий керівник
д.т.н., професор
Ткаченко Наталя Андріївна
ауд. Д-125
Лабораторію було відкрито у травні 2016 року на кафедрі технології молока, жирів і парфумерно-косметичних засобів

 Лабораторія сенсорного аналізу

Ткаченко О.
Завідуюча і науковий керівник
д.т.н., професор
Ткаченко Оксана Борисівна
ауд. Б302,
тел. (048) 712-40-58
Лабораторію відкрито 30 березня 2017 року на кафедрі безпеки, експертизи і товарознавства

 Навчально-наукова лабораторія  «Навчальний ресторан 112»

Дидух
Завідувач і науковий керівник
к.т.н., доцент
Дідух Генадій Васильович
ауд. А-128-129
Лабораторію відкрито 15 вересня 2017 року на кафедрі безпеки, експертизи і товарознавства

Навчально-виробнича лабораторія «М’ясна майстерня»

2
Організатор і засновник
к. т. н., технолог виробництва СП Євпаторійські ковбаси
Кишеня Андрій В’ячеславович
ауд. Д-114
Навчально-виробничу лабораторію «М’ясна майстерня» було відкрито 27 червня 2019 р. на базі кафедри Технології м’яса, риби і морепродуктів Одеського національного технологічного університету.
Представники м’ясного бізнесу зійшлись на тому, що для якісного розвитку галузі необхідні висококваліфіковані кадри, як з практичними, так і з науковими навичками. Саме тому було прийнято рішення, про відкриття сучасної навчально-виробничої лабораторії «М’ясна майстерня». Навчально-виробнича лабораторія «М’ясна майстерня» оснащена сучасним виробничим та дослідницьким обладнанням. На базі лабораторії, студенти мають можливість відпрацьовувати новітні технології виробництва м’ясопродуктів, створювати та втілювати в життя найсміливіші ідеї та розробки.
Інвестори: СП Євпаторійські ковбаси, МІК М’ясопродукт, ЕКОSpice, ЧП Колесник, Галицький м’ясокомбінат.