Конференції

П Л А Н

проведення науково-методичних та науково-практичних конференцій і семінарів
на 2022 рік ННТІХП ім. Ломоносова М. В.
Одеського національного технологічного університету
 
№ п/з
Назва заходу
Термін
проведення
1.
Всеукраїнська науково-методична конференція викладачів
13 – 15
квітня 2022 р.
2.
82 наукова конференція викладачів академії
26– 29
квітня 2022 р.
3.
Міжнародна школа кормів (ISF)
4– 8
липня 2022 р.
4.
Міжнародна науково-практична конференція “Технології харчових продуктів і комбікормів
20 – 23
вересня 2022 р.
Студентські наукові конференції
1.
XІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Вода в харчовій промисловості»
24 – 25
березня 2022 р.
2.
Наукова конференція здобувачів вищої освіти
11 – 13
травня 2022 р.
3.
XVІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів з розділу «Харчові технології»
11 – 13
травня 2022 р.
4.
ХІІ Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів і молодих учених “Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності”
19 – 20
травня 2022 р.
5.
XV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю “Проблеми формування здорового способу життя у молоді”
6 – 8
жовтня 2022 р.