Конференції

П Л А Н

проведення науково-методичних та науково-практичних конференцій і семінарів
на 2023 рік ННТІХП ім. Богомаза К.А.
Одеського національного технологічного університету
 
№ п/з
Назва заходу
Термін
проведення
1.
V Всеукраїнська науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої освіти»
12 – 14
квітня 2023 р.
2.
83 наукова конференція викладачів університету
25– 28
квітня 2023 р.
3.
Міжнародна школа кормів (ISF)
3– 9
липня 2023 р.
4.
Міжнародна науково-практична конференція “Технології харчових продуктів і комбікормів
26 – 28
вересня 2023 р.
Студентські наукові конференції
1.
Наукова конференція здобувачів вищої освіти
28 – 30
березня 2023 р.
2.
19  Всеукраїнська наукова конференція студентів з розділу «Харчові технології»
10 – 12
травня 2023 р.
3.
12 Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів і молодих учених “Інтеграційні та інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності”
17 – 18
травня 2023 р.
5.
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів з міжнародною участю “Проблеми формування здорового способу життя у молоді”
5 – 7
жовтня 2023 р.